Realizzazioni

2018

2018 Maratona Fun Run (Italia)

Maratona Fun Run, la Stracittadina

Roma Domenica 8 Aprile

Abbiamo partecipato alla grande festa della beneficienza in città; una passeggiata di gioia e divertimento nel centro storico. Insieme per la Roma Fun Run 2018, la Stracittadina non competitiva di 4,5 km aperta a tutti (subito dopo la partenza della Maratona di Roma).

Grazie ai partecipanti presenti fisicamente o facendo donazione con la maratona Fun Run, La stracittadina, per sostenere il progetto sostegno a distanza dei bambini del Madagascar. 
Ma sopratutto chi sono venuti a divertire insieme fino al Circo Massimo.

 

MG: Misaotra indrindra ireo nandray anjara na tonga teny antoerana Circo Massimo na nanolotra fanomezana entina hanampiana ny ankizy karakarain'ny fikambanana any Madagasikara.

 

2018 Progetto Scuola (Italia)

Progetto Scuole : attività informativa sul Madagascar presso le scuole di Roma
A Marzo 

L'associazione Tetezana onlus è stata nella scuola primaria, nel quartiere Magliana situato a Via Cutigliano.
Lo scopo dell'invito dalle maestre è di iniziare a parlare con i bambini della classe primaria dei bambini che hanno le loro età ma si trovano lontano in Madagascar, cioè della possibilità di iniziare un progetto di scambio culturale tra i bambini, di cui l'associazione Tetezana onlus farà da ponte tra l'Italia e il Madagascar. Facendo quindi parlare del Madagascar ai bambini in Italia e vice versa per i bambini del Madagascar, insieme, fare tetezana; con l’ausilio di fotografie, video, canti, letterine.

E stato realizzato un piccolo video di scambio di auguri tra i bambini tradotto dall'associazione

 

2018 Progetto Sostegno a distanza (Italia-Madagascar)

PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA 2017-2018  

Prosecuzione delle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi da inviare in Madagascar per garantire ai bambini assistenza sanitaria, igiene, alimentazione e attività scolastica. Attività svolta in partenariato con l’associazione locale Tetezana Mada (ad Antananarivo) ed volontaria locale (a Mahajanga).

All'inizio del nuovo anno scolastico per i nostri bambini del progetto SAD - sostegno a distanza in Madagascar c'era la distribuzioni dei materiali scolastici ed incontro con i genitori e tutori per migliorare il lavoro in comune, per avere un buon risultato dei bambini e ragazzi a fine anno. 
37 sono i bambini sostenuti di cui :
19 nella scuola materna e primaria 
9 nella scuola media 
5 al liceo 
4 all'università

Ogni tre mesi viene prodotto un resoconto sulla situazione delle attività in corso, mentre ogni due mesi c'è un incontro con i genitori e bambini del progetto SaD.

 

2017

2017 ROMA FUN RUN- 2/04/2017 – Maratona 4.5km (Italia)

 Rome Fun Run – 4,5km 
Ny fikambanana Tetezana onlus sy ny Ywca-ucdg onlus dia nandray anjara niaraka tamin’ireo mpanohana sy malala tanana nisy izay tonga nihazakazaka na dia tamin’ny orambe aza, fa tao koa ireo izay nividy tapakila ho fandraisana anjara. 
Misaotra indrindra tompoko dia honera be ny lany ary dia ho faly ny kilonga any an-tanana satria ny tolotra azo dia hividianana boky ho an’ny ankizy amin’ny “projet bibliotheque” izay karakarain’ny fikambanana any Madagasikara Tetezana Mada.
Misaotra indrindra

2017 SaD-Sostegno a Distanza (Italia-Madagascar)

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SAD)

Ho fanamafisan'orina ny fifandraisana sy ny fifankatiavana eo amin’ny fianakaviamben’ny TETEZANA MADA (mpikambana, mpampianatra, ankohonana mandray ny fanampiana, mpanohana any dilam-bato) dia tamin’ny fomba miavaka kely, tsy toy ny mahazatra no nanatanterahana ny fivoriana fanao mahazatra azy ireo tamin’ity indray mitoraka ity.

Noezahina natambatra teny amin’ny Site 2 teny Ambodivondava Alasora avokoa ny rehetra, ary sambany ho an’ireo ankohonana sahanin’ny Site 1 eny Andravoahangy ny fahatongavana teny. Hatramin’izay tokoa mantsy dia ao amin'ny foibe ao Andravoahangy hatrany ny famoriana ny rehetra itambarana, rehefa misy ilàna izany.

Tamin’ity indray mitoraka ity dia nanao be midina teny Alasora kosa ny rehetra ! Nanampy azy ireo tamin’ny feo sy ny sary ry namana avy aty Italia, ary nisy fampisehoana kely “tsy nomanina” kanefa tena nahafinaritra natolotr’ireo ankizy azy ireo tamin’ny alalan’ny “Skype” (hira, tsianjery, dihy) tany amin’ny famaranana ny fotoana.

Nanombohana izany kosa ny firesahana tsirairay nyfianaran’ireo ankizy hiomanan’izy ireo amin’ny fanadinana ho an’ny telo volana faharoa, mialohan’ny fialan-tsasatry ny Paska. Teo ihany koa ireo dinidinika samihafa mahakasika ny fiainan’ny fikambanana sy ho fandaminana, ary izay tsara ho fantatra rehetra.

Teny antsefatsefany teny dia nisy firaiketana an-tsary sy feo (vidéo) ho tahiry hipetraka rahatrizay, ary nofaranana tamin’ny fiaraha-miala hetaheta toy ny mahazatra ny fivoriana!

Avy amin'ny Fikambanana Tetezana Mada

 

2017 ZAMA Miara dia - Diaspore Malgascie nel mondo in collaborazione.

ZAMA Miara dia , si intende Diaspore Malgascie nel mondo in collaborazione.

Nella sede delle associazione YWCA e Tetezana onlus – via Cesare Balbo 4, che nei giorni 1 - 3 settembre, abbiamo ospitato i rappresentanti delle diaspore malgascie “Zama miara dia” per discutere, con azioni congiunte volte a sostenere il Madagascar, paese natale dei rappresentanti.

L’incontro, il primo nel suo genere in Italia, è stato organizzato dall’associazione Tetezana con la collaborazione e supporto del YWCA-UCDG onlus. Gli incontri hanno visto la partecipazione dei malgasci provenienti da diversi continenti ed alcuni hanno partecipato attivamente via skype. Nell’associazione Zama Miara dia ci sono membri da Sud Africa, Polonia, Francia, Canada, Inghilterra, Stati Uniti, Senegal, Madagascar, Belgio, Germania e Repubblica Democratica del Congo.

Al terzo giorno all’incontro si è aggiunta la delegazione dell’Ambasciata del Madagascar in Italia ed un gruppo di malgasci che vivono in Italia.
Alla chiusura dell’evento, Tetezana onlus che promuove e sostiene lo scambio culturale tra l’Italia e Madagascar ha invitato i membri dell’associazione Ywca, ed i suoi ospiti, per una cena a buffet nel giardino del centro con assaggi di cibi e pietanze del Madagascar.

E’ stata una bella esperienza che ha sicuramente arricchito i partecipanti ,che fa ben sperare per altre occasioni da organizzare in futuro per il bene di tutti.

 

2017 SaD-Sostegno a Distanza (Italia-Madagascar)

Intervista ai bambini, genitori e soci dell'associazione Tetezana Mada durante la riunione di valutazione del progetto Sostegno a distanza ad Antananarivo si è tenuta sabato 23 marzo 2017.
Questa volta c'erano tutti i bambini e genitori, quelli del sito 1 Andravoahangy e come in gita scolastica hanno raggiunto quelli del sito 2 Alasora, di solito capita il contrario, i ragazzi del sito 2 vanno ad Andravohangy quando c'è un occasione che necessita la presenza di tutti. 
E' stata anche un occasione per salutare i bambini e genitori, ci siamo parlati via skype ed è stato molto emozionate perché ancora una volta hanno fatto sentire le canzoni e la recitazione; ci siamo resi conti che alcuni di loro cantano molto bene.

2017 ROMA FUN RUN- 2/04/2017 – Maratona 4.5km (Italia)

Le associazioni Tetezana Onlus e Ywca-Ucdg Onlus hanno partecipato insieme ai soci e sostenitori (33 persone) per una buona causa : sostegno al progetto biblioteca in Madagascar acquistando libri per i bambini. 
Grazie di cuore a tutti i partecipanti che nonostante la pioggia addosso non ha fermato la solidarietà,
Abbiamo preso la medaglia per la partecipazione al 4.5km all’arrivo ed è stato bello come esperienza.

 

2016

2016 Conferenza e Testimonianze sui Malgasci in Italia - II^ edizione

4 mars 2016 andiany faharoa amin'ny valan-dresaka mitondra ny lohateny hoe "Malagasy any Madagascar lasa Malagasy eto Italia". Amin'izao fotoana izao eto Italia dia miverina foana ny resaka vahiny. Maro ny teran-tany manontany sy liana mba hahalala bebe kokoa momba ny Malagasy. Noho izany dia naverina indray ity fampahafantarana fohifohy ny Malagasy eto Italie ity izay nnanasana izay afaka nanatrika izany. Izay natao tao amin'ny Association Mais Onlus (Zona Vittorio Emanuele)

Misaotra o

2016 Festa dei Popoli – Roma

 

Efa 9 taona izao no nandraisan'i Madagasikara anjara amin'ny fankalazana ity Festa dei Popoli ity. Maro ny sampana sy fikambanana mazoto mandray anjara ka dia mifandimby avokoa manao izany sy mandoha ny hetra kely rehefa maka ny trano eva. Noho ny fizarana andraikitra isan-taona dia anjaran'ny fikambanana Tetezana onlus izany tamin'ity ka dia am-pifaliana no nanaovana izany. Tamin'ny 7.30 maraina no nanomboka nanamboatra ny stand ireo mpiara-miasa. Tonga nanampy ihany kosa moa avy eo ireo malagasy hafa nanana zavatra naseho tao ihany koa. 

Nahafinaritra tokoa ny tontolo andro na dia indro kely aza fa tsy mba afaka nandihy ireo malagasy nisolon-tena satria avy ny orana.
Manetsa be mbola ho avy ka dia vonona hatrany amin'ny taona manaraka.
Misaotra o

Takelaka